Politika Privatnosti

Beonova doo Beograd (u daljem tekstu „mi“) shvata privatnost podataka veoma ozbiljno. Ova Politika privatnosti opisuje kako Beonova doo Beograd, kao rukovalac u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka („GDPR“) i Regulative o elektronskoj privatnosti („ePrivacy Regulation“), sakuplja i obrađuje podatke o ličnosti i druge informacije o korisnicima.

1. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Metapodaci

Naš sajt možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, Beonova d.o.o. će prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

Stranicu sa koje ste došli do našeg sajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip internet pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.

Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup našem sajtu. Kad IP adresa više nije potrebna u tu svrhu, skratićemo Vašu IP adresu uklanjanjem poslednjih osam karaktera Vaše IP adrese. Metapodaci, uključujući i skraćenu IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem vebsajtu ili u aplikaciji analiziranjem ponašanja naših korisnika.

Komentari

Kada posetioci ostavljaju komentare na sajtu, prikupljaju podatke prikazane u obrascu za komentare, a takođe i IP adresu posetilaca i niz korisnika korisničkog agenta za pomoć pri otkrivanju spama.

Anonimni niz koji je kreiran sa vaše e-adrese (takođe nazvan je hash) može se pružiti Gravatar servisu da biste videli da li ga koristite. Politika privatnosti Gravatar servisa dostupna je ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša slika profila je vidljiva javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Mediji

Ako postavljate slike na veb lokaciju, trebalo bi da izbegnete učitavanje slika pomoću ugrađenih podataka o lokaciji (EXIF GPS). Posetioci veb sajta mogu preuzeti i izvući podatke o lokaciji iz slika na veb stranici.

Ugrađeni sadržaj sa drugih veb stranica

Članci na ovoj veb lokaciji mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu veb lokaciju.

Ovi veb sajtovi mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj veb lokaciji.

Nalog

Ako kreirate nalog na našem sajtu od vas će biti traženo da unesete sledeće Vaše podatke o ličnosti: Ime i prezime i imejl adresu, korisničko ime i željenu lozinku. Beonova doo Beograd obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga, kako bismo Vam dostavljali marketinške materijale u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim propisima i radi analize Vaših interesovanja u marketinške svrhe.

Poručivanje proizvoda

Ako kreirate nalog na našem sajtu od vas će biti traženo da unesete sledeće Vaše podatke o ličnosti: Ime i prezime i imejl adresu, korisničko ime i željenu lozinku. Beonova d.o.o. obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga, kako bismo Vam dostavljali marketinške materijale u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim propisima i radi analize Vaših interesovanja u marketinške svrhe.

Treće strane

Prenos pružaocima usluga

Beonova d.o.o. može angažovati eksterne pružaoce usluga, koji nastupaju kao obrađivači podataka za Beonova d.o.o., za pružanje određenih usluga Beonova d.o.o., kao što su pružaoci usluga vezanih za vebsajt, pružaoci marketinških usluga ili pružaoci usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, eksterni pružaoci usluga mogu imati pristup i/ili obrađivati Vaše podatke o ličnosti.

Mi zahtevamo od tih eksternih pružaoca usluga da spovode i primenjuju mere zaštite kako bi obezbedili privatnost i bezbednost Vaših podataka o ličnosti.

Ostali primaoci

Beonova d.o.o. može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka – podatke o ličnosti organima za sprovođenje zakona, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja ili preuzimanja, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

Komentari posetilaca mogu se proveriti putem automatske usluge za otkrivanje spama.

Međunarodni prenos podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o Vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone („EEZ“). Te države obuhvataju one koje su navedene na stranici https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, a koje pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Primaoci u SAD-u su delimično sertifikovani prema “Zaštitu za privatnost između EU i SAD” („EU-U.S. Privacy Shield“), pa se, zbog toga, smatra da pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ostali primaoci mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka.

Beonova d.o.o. će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se i prenosi izvan EEZ-a adekvatno zaštite kako se to zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. U vezi s prenosom u zemlje koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite podataka, prenos zasnivamo na odgovarajućim merama zaštite, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca.

3. Pravni osnov za obradu

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

 • Da li ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
 • Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;
 • Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;
 • Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;
 • Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam dodeljena;
 • Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete;
 • Ostali merodavni pravni osnovi za obradu podataka, naročito odredbe u zakonima zemalja članica; 

Obradu Vaših naročito osetljivih podataka o ličnosti možemo vršiti po sledećem pravnom osnovu:

 • Da li ste izričiti pristanak na obradu naročito osetljivih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;
 • Obrada je potrebna za potrebe vršenja obaveza i korišćenja konkretnih prava Beonova d.o.o.-a ili lica na koje se podaci odnose u oblasti radnopravnih propisa i propisa o socijalnom osiguranju i socijalnoj zaštiti;
 • Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose;
 • Obrada je potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili kad god sudovi postupaju u svojom svojstvu;

Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zahteva se zakonskim ili ugovornim obavezama ili je potrebno kako si se stupilo u ugovor s nama ili kako biste primili naše usluge/proizvode koje ste zahtevali ili ste jednostavno dobrovoljno tako odlučili.

Nedostavljanje Vaših podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas, npr. nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom pravne posledice po Vas.

4. Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Zatim, možete se suprotstaviti korišćenju Vaših podataka o ličnosti za potrebe marketinga bez ikakvih troškova, sem troškova prenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo:

 • da tražite uvid u svoje podatke o ličnosti,
 • da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti,
 • da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 • da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti,
 • da tražite prenosivost podataka,
 • da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti (uključujući i prigovaranje profilisanju), i
 • da se suprotstavite automatizovanom odlučivanju (uključujući i profilisanje).

U slučaju prigovora, imate i pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

5. Kolačići i druge tehnologije praćenja

Cookies (kolačići) su mali tekstualni podaci koji mogu biti sačuvani na hard-disku posetioca internet stranice. Informacije koje cookies sadrže olakšavaju vam navigaciju na internetu i omogućuju vam da samostalno uredite parametre na našoj internet stranici.

Iz tih razloga koristimo cookies na našoj internet stranici. Oni su vremenski ograničeni i rok trajanja im je 6 meseci nakon posete stranici www.ladyb.world  Možete sprečiti čuvanje kolačića na vašem hard-disku izmenom postavki vašeg pretraživača. Informacije o tome kako to da uradite možete pronaći u uputstvima proizvođača vašeg pretraživača.

6. Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci se zadržavaju na neodređeno vreme. Ovo je tako da možemo automatski prepoznati i odobriti bilo kakve naknadne komentare umesto da ih držimo u redu za moderiranje.

Za korisnike koji se registruju na našoj veb lokaciji, mi takođe čuvamo lične informacije koje pružaju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu videti, uređivati ili izbrisati svoje lične informacije u bilo kom trenutku (osim što ne mogu promeniti svoje korisničko ime).  Administratori veb stranice mogu videti i uređivati te informacije.

Ako imate nalog na ovoj stranici ili ste ostavili komentare, možete zatražiti da dobijete izvezenu datoteku ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući i sve podatke koje ste nam dali. Možete takođe zatražiti da obrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. Ovo ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni držati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene usluge i proizvode. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Možemo zadržati Vaše detalje za kontakt i interesovanje za naše proizvode ili usluge duži vremenki period ako je Beonova d.o.o. dozvoljeno da Vam šalje marketinške materijale. Takođe, merodavno pravo može zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon relevantne poreske godine.

Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja s drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

× X kolekcija