Opšti uslovi poslovanja

1. UVOD

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove prodaje u maloprodajnim objektima i preko sajta na veb adresi www.ladyb.world (u daljem tekstu: Trgovac), a u skladu sa odredbama članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se svi odnosi između Trgovca i Kupca u vezi sa prodajom preko veb prodavnice Trgovca, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Kupovinom preko web sajta www.ladyb.world , Kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova poslovanja Trgovca na sve odnose između Trgovca i Kupca u vezi sa kupovinom Proizvoda, osim ukoliko je pisanim putem između Trgovca i Kupca izričito drugačije dogovoreno.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se:

  • Opšti uslovi kupovine Proizvoda; 
  • Rešavanje reklamacija Kupaca;
  • Pravo Kupca na odustanak od Ugovora i druga prava Kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
  • Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupca, i
  • druga pitanja od značaja za Ugovorni odnos Trgovca i Kupca.

2.  DEFINICIJE

Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde:

Trgovac – Beonova d.o.o. Beograd - Novi Beograd, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Danila Lekića Španca 31, Beograd - Novi Beograd, matični broj: 20897619, PIB: 107921013, čija je pretežna registrovana delatnost 4771 – Trogovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicam, kontakt telefon: +381113180977; www.ladyb.world 

Kupac – fizičko ili pravno lice koje posredstvom sajta www.ladyb.world od Trgovca kupuje Proizvode;

Proizvodi – Proizvodi koje Trgovac prodaje posredstvom veb prodavnice na adresi www.ladyb.world .

3. OPŠTI USLOVI KUPOVINE PROIZVODA

Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Trgovac prodaje, a Kupac kupuje Proizvode posredstvom veb prodavnice.

Kupac proizvode kupuje posredstvom veb prodavnice vršeći odabir tačnog, odnosno tačnih Proizvoda koje želi kupiti.

Kupovinom Proizvoda preko veb prodavnice Trgovca, Kupac potvrđuje da je upoznat sa svim osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, troškovima isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, a koji su svi dostupni na veb Prodavnici Trgovca u momentu kupovine.

Izuzetno, moguća je kupovina elektronskim putem, s tim da se plaćanje vrši prilikom prijema robe, u gotovini pouzećem. Ukoliko se kupovina bude vršila na taj način, Kupac će pre potvrđivanja porudžbine biti upoznat sa svim troškovima koje takav način plaćanja može prouzrokovati, ukoliko isti postoje. 

Po izvršenoj kupovini Kupcu će biti dostavljen email sa potvrdom o kupovini i ID brojem. Prilikom isporuke robe, Kupcu će, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača biti na raspolaganju na našem veb sajtu Obrazac za odustanak, kao i ovi Opšti uslovi, u skladu sa članom 31 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac odgovara za ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje je dostavio Trgovcu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Trgovca o njihovoj promeni.

 

Izjava o konverziji.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

Dostava robe i eventualna ograničenja.

Dostava kupljene robe biće izvršena kurirskom službom na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine u roku od 2-5 radnih dana od dana izvršene kupovine, kada se isporuka vrši na teritoriji Republike Srbije. Račun od Kupca se zadužuje za ukupan iznos poručenih proizvoda i poštarine prilikom obavljanja uspešne kupovine. Uspešna kupovina se definiše kao ona gde je Kupac poslao podatke za dostavu i validne platne parametre, nakon čega dobija informaciju da je transakcija uspešna. Trgovac neće snositi bilo kakve troškove koji mogu nastati povodom transporta robe, po zakonu države Kupca – primaoca robe (carina, porez i sl.).

 

Kod isporuka u inostranstvo, očekivana vreme prenosa je 9 – 14 dana radnih dana. Navedeni podaci predstavljaju očekivano vreme prenosa i uručenja pošiljke. U očekivano vreme prenosa ne računaju se dani prijema pošiljke, vreme zadržavanja robe na carini, kao ni praznici, kako u Republici Srbiji tako i

REŠAVANJE REKLAMACIJA KUPACA

Vaše pravo na raskid Ugovora i na reklamaciju važi isključivo za proizvode koji se vraćaju u istom stanju u kom su primljeni.

Povraćaj novca ne vršimo u slučaju kada je proizvod korišćen nakon otvaranja, u slučaju kada proizvodi nisu u stanju u kojem su isporučeni ili u slučaju kada su oštećeni. Zato je potrebno da vodite računa o proizvodima dok su u Vašem vlasništvu. Proizvode vratite u njihovom originalnom pakovanju sa svim eventualno priloženim uputstvima i drugim dokumentima.

UKOLIKO KUPLJENA ROBA NE ODGOVORA

Ukoliko kupac utvrdi da artikal nije odgovarajući, može u roku od 14 dana od dana kupovine samog artikla da isti zameni na našim prodajnim mestima.
Ukoliko kupac na daljinu želi da kupljeni artikl zameni za isti ili skuplji, dužan je da snosi troškove transporta robe u oba pravca.

Zamena se može izvršiti samo za artikl iste cene, ili skuplji.
Artikal nije moguće menjati ukoliko nije u originalnom odnosno neoštećenom pakovanju.

6. PRAVO KUPCA NA ODUSTANAK OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

Imajući u vidu da Trgovac i Kupac zaključuju Ugovor na daljinu, u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Trgovac ovim putem obaveštava Kupca o njegovom pravu na odustanak od zaključenog Ugovora na daljinu.

 

Pravo Kupca na odustanak od Ugovora. 

Kupac ima pravo da odustane od Ugovora o kupovini i pružanju usluga zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana isporuke Proizvoda Kupcu ili licu određenom od strane Kupca, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova definisanih ovim Opštim uslovima poslovanja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Način ostvarivanja prava

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora dostavljanjem Trgovcu Obrazca (Izjave) za odustanak od Ugovora koji može uputiti Trgovcu na adresu sedišta ili na mail reklamacije@ladyb.world  

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatraće se blagovremenom ukoliko je poslata Trgovcu u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, a proizvodiće pravno dejstvo od dana kada je poslata Trgovcu.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu Izjave o odustanku od Ugovora u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, prestaje pravo Kupca na odustanak od Ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama sadržanim u ovoj tački je na Kupcu.

Pravne posledice odustanka od Ugovora. 

Ako Kupac ostvari pravo na odustanka od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Opštim uslovima poslovanja, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

U tom slučaju, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, odnosno Obrasca za odustanak izvrši povraćaj svih uplata koje je primio od Kupca u vezi sa zaključenjem Ugovora na daljinu. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije Proizvod koji se vraća ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao Proizvod Trgovcu, u zavisnosti šta nastupa prvo.

Kupac se ovim putem izričito saglašava da je Trgovac u slučaju povraćaja uplata Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, Master card, Maestro, Dina card, American express metoda plaćanja, pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,Trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Master card, Maestro, Dina card, American express metoda plaćanja.

 

Obaveze Kupca kao potrošača u slučaju odustanka od Ugovora. 

U slučaju ostvarivanja pravo na odustanak od Ugovora u skladu sa ovim odeljkom Opštih uslova, Kupac je dužan da Trgovcu, kao i bilo koje druge troškove vezane za povraćaj robe. U tom smislu Trgovac zadržava pravo da se naplati iz iznosa kupoprodajne cene, dok će ostatak iznosa vratiti Kupcu.

Kupac snosi direktne troškove vraćanja robe Trgovcu.

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe na isti način kao kada bi Proizvod kupovao u prostorijama (prodavnici) Trgovca.

 

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora. 

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača i prihvatom ovih Uslova potvrđuje da je upoznat sa navedenim odredbama Zakona.

7. OPŠTI USLOVI PRIKUPLJANJA, KORIŠĆENJA I OBRADE LIČNIK PODATAKA KUPACA

Privatnost i poverenje Kupaca su veoma važni za preduzeće Beonova d.o.o. Beograd-Novi Beograd kao Rukovaoca Vaših ličnih podataka. Ovo se odražava na način na koji mi kao Trgovac prikupljamo i obrađuje podatke Kupaca. Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Trgovcem. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta ladyb.world Trgovac će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima.

Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu Usluga. Marketinški alati koje Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal.

Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona.

Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

 

Pravila o zaštiti privatnosti. 

Trgovac poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa Trgovcem. 

 

a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. 

Kako bismo bili u mogućnosti da izvršimo Ugovor o prodaji Proizvoda koji ovim putem zaključujete, kao i kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim ponudama i uslovima saradnje, uz Vašu izričitu saglasnost koju ovim putem dajete prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, adresu e-pošte, telefonski broj i podatke o Vašoj adresi.

Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za izvršenje Ugovora o prodaji Proizvoda, odnosno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam prodamo Proizvode.

U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa.

Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.

 

b) Treće strane. 

Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako je to neophodno ili ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako biste kupili i primili željene Proizvode i (ii) ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa.

S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa.

Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.

 

c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka. 

Trgovcu kao Rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni.

Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti pisanim putem na adresu Beonova doo Beograd, Danila Lekića Španca 31, Beograd ili emailom na office@ladyb.world .

Vaše podatke, kao i podatke o načinu korišćenja naših Usluga ćemo čuvati dok sa nama budete bili u ugovornom odnosu, te u periodu od dve godine od momenta isporuke Proizvoda.

Vaše podatke (email adresu i broj telefona) koje eventualno budemo koristili u svrhe marketinga čuvaćemo dok ne opozovete Vašu saglasnost što možete učiniti tako što ćete nas kontaktirati na jedan od načina naznačenih u tekstu ispod.

Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

 

d) Sigurnost. 

Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka. Trgovac kao Rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka.

 

e)  Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.

 

Zaštita privatnosti korisnika

U ime ladyb.world obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni ladyb.world odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

 

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Beonova d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”

 

Objavljivanje izmena Opštih uslova. 

Sve izmene ovih Opštih uslova Trgovac će blagovremeno istaći na našem zvaničnom web sajtu adresu, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.

 

Način na koji nas možete kontaktirati. 

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o Uslugma i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

  • poštom na adresu sedišta Trgovca, Danila Lekića Španca 31, Beograd;
  • putem maila office@ladyb.world .

Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi propisi važeći u Republici Srbiji.

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Trgovca i Kupca, Trgovac i Kupac će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda. Ovi Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Beonova d.o.o. Beograd-Novi Beograd doneti su dana 15.10.2022. i objavljeni na internet stranici ladyb.world, a stupaju na snagu i primenjuju se počev osmog dana od dana objavljivanja.

Beonova d.o.o. (u daljem tekstu „mi“) shvata privatnost podataka veoma ozbiljno. Ova Politika privatnosti opisuje kako Beonova d.o.o., kao rukovalac u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka („GDPR“) i Regulative o elektronskoj privatnosti („ePrivacy Regulation“), sakuplja i obrađuje podatke o ličnosti i druge informacije o korisnicima.

× X kolekcija